Atıksulardaki ağır metal-siyanür kompleks iyonlarının serbest ve tutuklanmış Pseudomonas fluorescens ile biyolojik arıtımının kesikli ve sürekli sistemlerde karşılaştırmalı olarak incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 1998

Student: ARZU YADİGAR DURSUN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ZÜMRİYE AKSU