Ortaöğretimdeki öğretmen ve öğrencilerin bilimsel düşünmeye ilişkin tutum ve becerilerinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri A.B.D., Turkey

Approval Date: 2005

Student: FİLİZ GÖKTÜRKER

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ESED YAĞCI