Education Information

Education Information

  • 1988 - 1992 Expertise In Medicine

    Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

  • 1998 Doctorate

    Türk Akça ağacı şurubu hastalarında dallı zincirli Alpha - keto asit dehidrogenaz enzim kompleksi mutasyonlarının araştırılması

    İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı