Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2009 - Continues Professor

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

 • 2002 - 2009 Associate Professor

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

 • 2000 - 2002 Assistant Professor

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

 • 1998 - 2000 Assistant Professor

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar

 • 1997 - 1998 Assistant Professor

  Dokuz Eylul University, Maliye Bölümü

 • 1990 - 1997 Research Assistant

  Dokuz Eylul University, Maliye Bölümü

Managerial Experience

 • 2003 - Continues Director of the Center

  Hacettepe University, --------------------------------, Center for Market Economics and Entrepreneurship

 • 2004 - 2018 Head of Department

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

 • 2012 - 2014 Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

 • 2011 - 2014 University Executive Board Member

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

 • 2011 - 2014 Dean

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

 • 2011 - 2014 Member of the Senate

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

 • 2009 - 2011 Head of Department

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

 • 2007 - 2008 Director of The Institution

  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

 • 2007 - 2008 Member of the Senate

  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

 • 2007 - 2007 Head of Department

  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

Non Academic Experience

 • 2021 - Continues Üye

  Political Party, Demokrasi ve Atılım Partisi, Genel Merkez Yönetim Kurulu

 • 2020 - Continues Kurucu

  Political Party, Demokrasi ve Atılım Partisi, Kurucular Kurulu

 • 2012 - 2022 Üye

  Municipality, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Yüksek Danışma Kurulu

 • 2016 - 2020 Yönetim Kurulu Başkan Vekili

  Technology Development Zone, Hacettepe Teknokent A.Ş., Yönetim Kurulu

 • 2011 - 2018 Üye

  Non-profit Organisation, Türk Ocakları Genel Merkezi, Genel Merkez Hars Heyeti

 • 2002 - 2012 Sayman

  Non-profit Organisation, Hacettepe Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı, Vakıf Yönetim Kurulu

 • 2002 - 2012 Yönetim Kurulu Üyesi

  Hacettepe Vakfı

 • 2007 - 2008 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

  Kırgızistan - Türkiye MANAS Üniversitesi

 • 2007 - 2007 Maliye Bölümü Başkanı

  Kırgızistan - Türkiye MANAS Üniversitesi

 • 2001 - 2002 Akademik Danışma Kurulu Üyesi

  Ministry, T.C. Turizm Bakanlığı, T.C. Turizm Bakanlığı

 • 1994 - 1995 Müşavir

  Chamber of Commerce, İzmir Ticaret Odası, Başkanlık

 • 1993 - 1994 Genel Sekreter

  Non-profit Organisation, Tüketiciyi Koruma Birliği Vakfı, Genel Sekreterlik

 • 1991 - 1993 Komisyon Üyesi

  Chamber of Industry, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Vergi Araştırma Komisyonu

Courses

 • Undergraduate MAB714 BÜTÇE SİSTEMLERİ VE POLİTİKALARI

 • Undergraduate MAB717 TÜRKİYE’DE PİYASA EKONOMİSİNE GEÇİŞ

 • Undergraduate MAB656 EKONOMİ VE HUKUK

 • Undergraduate MAB405 BÜTÇE TEORİ VE TEKNİKLERİ

 • Undergraduate MAB653 KAMU TERCİHİ TEORİSİ

 • Undergraduate MAB404 MAHALLİ İDARELER MALİYESİ