Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SUAT DERVİŞ İN CUMHURİYET 1935 TAN 1937 SON POSTA 1937 1938 GAZETELERİNDE YAYIMLANAN RÖPORTAJ VE SÖYLEŞİLERİ

3. KADIN YAZARLAR SEMPOZYUMU SUAT DERVİŞ EDEBİYATI, İstanbul, Turkey, 4 - 05 April 2013, pp.297-322

Mübadeleyi Konu Edinen Romanlar Üzerine Bir İnceleme

ULUSLARARASI MÜBADELE SEMPOZYUMU, 8 - 09 May 2014