Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  Hacettepe University, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimler Bölümü

 • 2007 - Continues Lecturer PhD

  Hacettepe University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

 • 2014 - 2016 Associate Professor

  Hacettepe University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

 • 2013 - 2014 Assistant Professor

  Hacettepe University, Diş Hekimliği Fakültesi

 • 2010 - 2010 Lecturer PhD

  University of Washington, School Of Dentistry, Periodontics

 • 2001 - 2007 Lecturer

  Hacettepe University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Courses

 • Undergraduate ALVEOL KEMİĞİ HİSTOLOJİSİ

 • Undergraduate ALVEOL KEMİĞİ MORFOLOJİSİ

 • Undergraduate DENTAL İMPLANTLAR İLE SERT VE YUMUŞAK DOKU

 • Undergraduate DHF 381 Deontoloji ve Etik

 • Undergraduate PERİODONTAL MUAYENE

 • Undergraduate DHF 481 İmplantolojide Güncel Yaklaşımlar

 • Undergraduate PERUZ 804-Peridontal Hastalıkların Daignozu

 • Undergraduate PERİODONTAL RADYOLOJİ

 • Undergraduate DHF 551 Diş Hekimliği Etiği