Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Gençlerin Gönüllülük Faaliyetlerine Katılım Durumu

Gençlik Araştırmaları Dergisi, vol.7, pp.5-19, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Yaşlıların Dezavantajlı Konumu KapsamındaYoksulluk ve Çalışma Yaşamına Katılım Düzeyleri

Toplum ve Demokrasi, vol.11, no.24, pp.1-16, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yaşlandıkça Hayatın Neden Çabuk Geçtiğine Dair Bir Deneme

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.261-270, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gençlerin Bilişim Teknolojilerini Kullanım Yetenekleri ve E-GüvenlikYaklaşımlarınaDair Bir Araştırma

Gençlik Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.12, pp.5-32, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yaşlıların Dijital Teknolojileri Kullanım Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, no.45, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgi Toplumunda Dijital Bölüne: Bilişim ve İletişim Teknolojileri Kullanım Yetenekleri Üzerinden Bir Tartışma

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.15, pp.1505-1518, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şiddet Gören Kadınların Sığınmaevlerine Erişimini Engelleyen Etmenler

Fe Dergi: Feminist Eleştiri, vol.9, pp.134-150, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yaşam Politikası Bağlamında Gençliğin Yeniden İnşası

Gençlik Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.5-20, 2016 (Other Refereed National Journals)

GEBAMhttp://www.gebam.hacettepe.edu.tr

GEBAM, pp.1-5, 2009 (Other Refereed National Journals)

Yaşlılıkta Sosyalizasyon ve Yaşam Kalitesi

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, vol.1, no.2, pp.86-97, 2008 (Other Refereed National Journals)

Parçalanmış Aile ve Gençlerde Sapmış Davranışlar Lise son sınıf Gençliği

H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.61-66, 2005 (Other Refereed National Journals)

Medya ve İktidar İlişkileri

Düşünen Siyaset, no.20, pp.105-122, 2005 (Other Refereed National Journals)

Ebeveylerin Çocuk Yetiştirme Biçimi ve Ergen Problemleri Ankara Örneği

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.367-386, 2005 (Other Refereed National Journals)

Postmodernizmin Özne ve Akılkavramlarına Yönelttiği Eleştirilere Eleştirel Bir Bakış

Düşünen Siyaset, no.21, pp.113-130, 2005 (Other Refereed National Journals)

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Yaşlılarda Aile İçi Kararlara Katılım

Türk Geriatri Fergisi, vol.5, no.2, pp.7-18, 2005 (Other Refereed National Journals)

Yaşlılığın Sosyal Statü ve Roller Bağlamında Analizi

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, vol.1, no.1, pp.14-25, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yaşlı Dostu Şehirler Kapsamında Yaşlılar İçin Yaşam Düzenlemeleri

Kartepe Zirvesi 2019: Şehircilik ve Mutlu Şehir, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 October 2019, pp.1-220

Toplumsal CinsiyetPerspektifinden Türkiye ve Litvanya’xxnın Karşılaştırılması

74. Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları KongresiTürkiye -Litvanya İlişkileri, Vilniaus, Lithuania, 26 - 30 May 2019, pp.1-350

Feminist Gerontoloji ve Yaşlı Ayrımcılığı

2. UluslararasıKadın Kongresi Güçlendirmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek, İzmir, Turkey, 4 - 05 October 2018, pp.56-60

Bir Kadın Bir Ekek Dizisi Üzerinden Ataerkinin Kapitalizme Eklemlenmesinin Analizi

2. Uluslararası Kadın Kongresi Güçlendirmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek, İzmir, Turkey, 4 - 05 October 2018, pp.160-165

Perception of Violence Against Women in the Construction of Patriarchy

Chaos Complexity and Leadership 2016, Ankara, Turkey, 9 - 11 October 2018

Yaşlanma ve Modern Toplum: Küreselleşeme Kentleşme ve Dijital Yaşam

Türkiye’de Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma 2017, Ankara, Turkey, 02 March 2017, pp.1-154

Türkiye’de Yaşlılık Kültürü Açısından Başarılı ve Aktif Yaşlanmaya İlişkin Bir Araştırma

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Uppsala, Sweden, 29 September - 03 October 2017, pp.250-261

Bilgi Toplumunda Dijital Bölünme: Bilişim Teknolojileri kullanım Yetenekleri Üzerinden Bir Tartışma

15. Uluslararası Kamu Yönetimi Formu, Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.152-155

Sığınmaevinde Kalan Kadınlara Sunulan Hizmetler ve Kadınların Sığınmaevi Sonrası Yaşam Planları

International Social Work Congress 2017 (ISWC 2017) Social Problems and the Future of Social Work, Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2017

Kalkınmada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Neden Önemlidir

ÜNİDAP Bölgesel Kalkınma ve Sosyal Kalkınma Kongresi, Muş, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.1, pp.18-29

Assesment of Productions of women Directors and Women Productors in Turkey fromPopular Culture perspective

İnternational Conference on the Changing World and Social Research, Konya, Turkey, 25 - 27 August 2015, pp.118-133

Yaşlılıkta Sosyal Dışlanma

Yaşlılık Atölyesi, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2015

Kuramsal Açıdan Kuşaklararası Dayanışma: Yaşlı-Genç İlişkileri

Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Turkey, 18 - 24 March 2012, pp.1-300

Başarılı Yaşlanma Modellerinin Sosyolojik Analizi

IV. Ulusal Yaşllk Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2007, pp.236-245

Yaşlılığın ve Yaşamın Anlamı Üzerine Niteliksel Araştırma

II. Ulusal Yaşlılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Denizli, Turkey, 9 - 12 April 2003, pp.1-489

İnternet Kafelerdeki İnternet Kullanımı ve Sanal-Sosyal İlişkiler: Ankara Örneği

Bilişim Toplumuna Girereken Psikoloji Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 May 2001, pp.77-88

Türkiye’de Yaşlılık Politikalarının Analizi

1. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 11 October 2001, pp.256-276

Değişen Toplumda Yaşlının Yeri ve Aile İçi İlişkileri

Sosyal Devlet Yaklaşımında 2000’xxli Yıllara Doğru Olgun Gençlik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 March 1995, pp.39-54

Books & Book Chapters

Dünyada ve Türkiye’de Yaşlıların Sosyal Ağ Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

in: Yaşlılık Yeni Yüzyılın Gerçeği, Velittin Kalınkara, Editor, Nobel, Ankara, pp.263, 2019

Kadın Çalışmalarına Bir Bakış: Yeni Bir Bellek Oluşturmaya Doğru

in: Kültürel Bellek 2016, Pelin Şahin Tekinaip ve Gönce Gökalp Alpaslan, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.149-168, 2019

Yaşlıların Sosyo-ekonomik Düzeylerine Göre Sosyal İlişkilerinin Aktif Yaşlanma Açısından Analizi

in: Geriatri ve Gerontolojiye Disiplinlerarası Yaklaşım, Nuran Akdemir, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.39-47, 2019

Demografya II

in: Yaşlılığa Çok Yönlü Bakış Temel Gerontoloji, Emine Özmete/Ayşe Canatan, Editor, Hedef, Ankara, pp.80-91, 2018

Ageism: Yaş ve Yaşlı Ayrımcılığı

in: Kırgızistan’xxda GençlerinYaşlılara Yönelik Tutumları, Ceylan Harun, Editor, BYR Publishing House, Bishkek, pp.77-114, 2018

Yaşlanma

in: Sosyoloji, Burcu-Sağlam Esra, Öğün-Boyacıoğlu Aslıhan, Gelgeç-Bakacak Ayça, Editor, Siyasal Kitapevi, Ankara, pp.588-618, 2018

Medya

in: Sosyoloji, Burcu-Sağlam Esra, Öğün-Boyacıoğlu Aslıhan, Gelgeç-Bakacak, Editor, Siyasal Kitapevi, Ankara, pp.321-347, 2018

Sosyoloji ve Yaşlanma

in: Geriatrik Bilimler, Gökçe-Kutsal Yeşim, Cangöz Banu, Baydar Terken, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.35-50, 2018

Through the Syrians Refuge in Turkey Towards the Creation of the War Migration Theory

in: Social Considerations of Migration and İmmigration Policies, Şefika Şule Erçetin, Editor, IGI Global, Hershey, pp.178-196, 2018

Yaşlılıkta Yaşam Düzeni

in: Yaşlılığa Çok Yönlü Bakış Temel Gerontoloji, Emine Özmete/Ayşe Canatan, Editor, Hedef, Ankara, pp.136-167, 2018

Demografya I

in: Yaşlılığa Çok Yönlü Bakış, Temel Gerontoloji, Emine Özmete /Ayşe Canatan, Editor, Hedef, Ankara, pp.60-79, 2018

Tüketim Toplumu Simülasyon/Simülakrlar ve Sessiz Çoğunluk Jean Baudrillard

in: Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Aylin Görgün Baran, Serap Suğur, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.105-127, 2017

Postmodern Sosyal Teori

in: Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Aylin Görgün Baran, Serap Suğur, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.55-80, 2017

Tüketim Toplumu,Simülasyon/Simülakrlar ve Sessiz Çoğunluk: Jean Baudrillard

in: Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Aylin Görgün Baran-Serap Suğur, Editor, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.98-117, 2016

Gençlik Araştırmalarında Çağdaş Kuramlar:İlişkisel Sosyoloji Bağlamında Sosyal Sermaya Kuramı

in: İnter disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri, Aylin Görgün Baran-Mehmet Çakır, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.299-323, 2016

Postmodern Sosyal Teori

in: Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Aylin Görgün Baran-Serap Suğur, Editor, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.50-74, 2016

Neo-liberal Politikalar Kapsamında Esnek Çalışma ve İş Güven(siz)liğinin Toplumsal Boyutu

in: İş Sağlığı ve Güvenliği Yazıları, Aydın Başbuğ ve Mehmet Bulut, Editor, Seçkin, Ankara, pp.107-122, 2016

Kentsel Mekanlarda Gelenek Oluşturmak Mümkün mü?

in: Kültürel Mirasın İzinde ANKARA, Gonca Gökalp Alparslan-Pelin Şahin Tekinalp, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.219-227, 2016

Yaşlılıkta Sosyal İzolasyon ve Yalnızlık

in: Yaşlılık Sosyolojisi, Harun Ceylan, Editor, Nobel, Ankara, pp.77-97, 2016

GERİATRİK BİLİMLER

Yalçın Matbaacılık A.Ş., Ankara, 2015

Yaşlı İhmal Ve İstismarın Önlenmesine Yönelik Sosyal Politikalar

in: Geriatrik Bilimler (GEBAM), Baydar Terken, Tunçbilek Zahide, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.58-68, 2015

Prof. Dr. Birsen Gökçe ve Dernekçilik

in: Sosyolojinin Yaşamla Dansı, , Editor, Sosyoloji Derneği Yayınları, Ankara, pp.55-74, 2013

Aktif Yaşlanma ve Yaşlılık Algısı

in: Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma. 7 Ulusal Yaşlılık Kongresi Bildiri Kitabı, Gülay Günay, Ahmet Oğuz, Ali rauf Karataş, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, Karabük, pp.7-12, 2013

Kuramsal Açıdan Kuşaklararası Dayanışma: Yaşlı-Genç İlişkileri

in: Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bildirileri,, Metin Ayhan, Emine Özmete,, Editor, Grafer Tasarım, Ankara, pp.189-204, 2012

Aile ve Yaşlanma

in: Aile Sosyolojisi, A. Kasapoğlu, N. Karkıner, Editor, Eskişekir Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.134-165, 2011

Yaşlılığın Sosyal Boyutu

in: Yaşlanmak Ayrıcalıktır, Yeşim Gökçe Kutsal, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.23-32, 2011

Sosyolojik Açıdan Yaşlanma

in: Geriatri ve Gerontoloji, Gökçe-Kutsal Yeşim, Editor, Türk Eczacılar Birliği, Ankara, pp.147-154, 2007

Başarılı Yaşlanma Modellerinin Sosyolojik Analizi

in: VI Ulusal Yaşlılık Kongresi, V. Kalınkara, G. Akın, Editor, Gazi Yayınevi, Ankara, pp.236-245, 2007

Medya ve İletişim

in: Feodaliteden Küreselleşmeye Temel Kavramlar ve Süreçler, Tevfik Erdem, Editor, Lrus, Ankara, pp.267-319, 2005

İletişim Sosyolojisi

Afşaroğlu Matbaası, Ankara, 1997