Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE'DE ADALET HİZMETLERİ TALEBİNİN BELİRLEYİCİLERİ: YAŞAM MEMNUNİYETİ YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA

TÜRKİYE'DE ADALET HİZMETLERİ TALEBİNİN BELİRLEYİCİLERİ: YAŞAM MEMNUNİYETİ YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA, vol.23, no.1, pp.187-222, 2021 (Other Refereed National Journals)

Adalet Hizmetlerinde Beklenti Çıpası ve Beklenti Yanlışlaması Hipotezleri: Türkiye Örneği

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.297-314, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaşam Memnuniyeti Yönteminin Tam Kamusal Mallar Özelinde Teorik ve Literatürel Bir İncelemesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.4, pp.2923-2956, 2019 (Other Refereed National Journals)

Barriers to competition in the Turkish electricity market

Network İndustries Quarterly, vol.17, no.1, pp.10-12, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Workplace Smoking Bans and Tobacco Consumption in Turkey: Evidence from 2003 – 2011 Household Budget Surveys

The Empirical Economics Letters, vol.13, no.11, pp.1171-1177, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de Sübjektif Yoksulluk Profili: 2003-2008

SOSYOEKONOMI, vol.9, no.19, pp.243-262, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Poverty Perception and Government s Transfer Policy an asessment of the Turkish case

The Empirical Economics Letters, vol.10, no.4, pp.317-325, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de Elektrik Sektöründe Reform Süreci, Regülasyon ve Rekabet Politikası

SOSYOEKONOMI, vol.6, no.12, pp.137-148, 2010 (Other Refereed National Journals)

Poverty Perception and Goverment's Transfer Policy in Turkey

The Empirical EconomicsLetters, vol.10, no.4, pp.317-325, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Shadow economy and public debt sustainability in Turkey

Economic Annals, vol.52, no.173, pp.85-104, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Potential Impact of Electricity Reforms on Turkish Households

ESRC CENTRE FOR COMPETITION POLICY WORKING PAPERS, vol.2007, no.8, pp.1-36, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)