Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

  • 2011 - 2015 Deputy Head of Department

    Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

Non Academic Experience

  • 1998 - 2000 Yatırım Danışmanı

    As Menkul Kıymetler A.Ş.

Advising Theses