Education Information

Education Information

 • 2004 - 2011 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitütsü, İktisat Politikası, Turkey

 • 1994 - 1999 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Elektrik Sektörü Reformlarının Talep Yönlü Analizi: Türkiye Tecrübesi

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Dr)

 • 2004 Postgraduate

  Türkiye'de Yaşanan Ekonomik Krizlerin Yoksullaşmaya Etkisi (1994-2001)

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English