General Information

Institutional Information: Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Uygulamalı Sosyoloji A.B.D.