General Information

Institutional Information: Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Genel Sosyoloji Ve Metodoloji A.B.D.