Hacettepe Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Haskan Avci Ö., Yildirim İ., "Ergenlerde Şiddet Eğilimi Yalnızlık ve Sosyal Destek", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, pp.157-168, 2014 (Link)
Haskan Avci Ö., Yildirim İ., "Şiddet Eğilimi Ölçeği nin Geliştirilmesi", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, pp.165-177, 2012 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Haskan Avci Ö., Zencir T., Karababa A., Bozdağ F., Çetin S.B., "The Opinions of Male Pre-school Teacher Candidates on their Occupational Preferences: An Analysis in the Context of Gender", Education and Future, pp.33-48, 2018 (Link)
Bayar Ö., Haskan Avci Ö., Koç M., "ERKEK TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ STRESİ ÖLÇEĞİ’NİN (ETCRSÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.57-76, 2018 (Link)
Bayar Ö., Haskan Avci Ö., Koç M., "What’s Expected of Men in Turkish Culture: Perceptions of Male University Students", International Journal of Advances in Social Science and Humanities, vol.5, pp.1-8, 2017
Bayar Ö., Haskan Avci Ö., Koç M., "KADIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ STRESİ, NAMUS ANLAYIŞI VETOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ TUTUMU", Ulakbilge Dergisi, vol.5, pp.1835-1853, 2017 (Link)
Koç M., Haskan Avci Ö., Bayar Ö., "Kadın Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi Ölçeği’nin (KTRCSÖ) Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik çalışması", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), vol.17, pp.284-297, 2017 (Link)
Haskan Avci Ö., "Ânı Yaşama Ölçeğinin Geliştirilmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.177-192, 2016 (Link)
Haskan Avci Ö., Koç M., Bayar Ö., Yüce E., "Koç M Haskan Avcı Ö Bayar Ö 2016 Opinions of University Students on Ideal Man International Journal of Humanities and Social Science 6 9 101 105", International Journal of Humanities and Social Science, vol.6, pp.101-105, 2016 (Link)
Haskan Avci Ö., "COMPARISON OF TWO CHILDREN NOVEL NAMED HAYTA AND BANJO OF DESTINY IN THE CONTEXT OF MUSIC AND IDENTITY ACHIEVEMENT", INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF COMMUNICATION AND HUMANITIES RESEARCHES, vol.11, pp.442-457, 2016 (Link)
Haskan Avci Ö., Koç M., Bayar Ö., "Haskan Avcı Ö Koç M Bayar Ö 2016 Zülfü Livaneli nin Mutluluk Romanı Karakterlerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi İnsan ve İnsan 3 8 5 31", İnsan ve İnsan, cilt.3, ss.5-31, 2016 (Link)
Haskan Avci Ö., Koç M., Bayar Ö., Yüce E., "Haskan Avcı Ö Koç M Bayar Ö Yüce E 2016 Türkiye de Erkek Olmak Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Zorluklar Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4 8 115 129", Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
Haskan Avci Ö., Yildirim İ., "Ergenlerde Şiddet Eğiliminin Görülme Sıklığı", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.8, ss.106-124, 2015 (Link)
Haskan Avci Ö., "Development Of The Dyadic Relationship Scale", Eğitim Araştırmaları, ss.89-108, 2014 (Link)
Haskan Avci Ö., "Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerde Problem Yaşadiklari Ve Eğitim Almak İstedikleri Konular", Ege Eğitim Dergisi, cilt.15, ss.279-299, 2014 (Link)
Haskan Avci Ö., "Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerde Problem Yaşadıkları ve Eğitim Almak İstedikleri Konular", Ege Eğitim Dergisi, cilt.15, ss.279-299, 2014
Haskan Avci Ö., Voltan Acar N.H., "ELİF ŞAFAK’IN “AŞK” ADLI ESERİNİN ASYA VE DOĞU TERAPİLERİAÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, pp.458-470, 2014
Haskan Avci Ö., Voltan Acar N.H., "Elif Şafak'In Aşk Adlı Eserinin Asya Ve Doğu Terapileri Açısından İncelenmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.458-470, 2014 (Link)
Korkut Owen F., Acar T., Haskan Avci Ö., Kizildağ S., "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programının Mezunlar Tarafından Değerlendirilmesi. ", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.354-372, 2013
Korkut Owen F., Acar T., Demir Y. , Haskan Avci Ö., Kabalcı T., Kutsal D., et al., "Mesleki Rehberlik/Kariyer Danışmanlığında Kart Sıralama Tekniği: Mesleki Değerler İle İlgili Bir Çalışma. Card Sort Technique in Vocational Guidance/Career Counseling: Pilot Study about Career Values", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.53-70, 2009 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Koç M., Haskan Avci Ö., Bayar Ö., "Uluslararası Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Algıları", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ,
Haskan Avci Ö., Karababa A., Zencir T., "TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ERKEK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI: ALGILADIKLARI GÜÇLÜKLER VE GELECEKKAYGILARI", Eyfor Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, ,
Koç M., Haskan Avci Ö., Bayar Ö., "Uluslararası üniversite öğrencilerinin Türkiye’de Yükseköğretime yönelik önerileri", Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, ,
Bayar Ö., Haskan Avci Ö., Koç M., "Okul psikolojik danışmanlarının gözünden okul yöneticilerinin PDR hizmetlerine bakışı", Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, ,
Haskan Avci Ö., Bayar Ö., Koç M., "Okul Psikolojik Danışmanlarının Okullarda Yürütülen ”Psikolojik Danışma” Hizmetini Değerlendirmeleri", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ,
Bayar Ö., Koç M., Haskan Avci Ö., "Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi Ölçeği’nin Geliştirilmesi , Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Kadın ve Erkek Formları", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ,
Bayar Ö., Haskan Avci Ö., Koç M., "Kadın üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet rolü stresi, namus anlayışı ve toplumsal cinsiyet rolü", IV nd International Eurasian Educational Research Congress, ,
Bayar Ö., Haskan Avci Ö., Koç M., "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Öz AnlayışDüzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Tarzları", VI. Uluslararası Canik Sempozyumu Hedefe Doğru İnsan (PDR Sempozyumu), Samsun, TÜRKİYE, , pp.486-493
Haskan Avci Ö., "PDR Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısı", VI. Uluslararası Canik Sempozyumu Hedefe Doğru İnsan (PDR Sempozyumu), Samsun, TÜRKİYE, , pp.502-510
Haskan Avci Ö., Bayar Ö., Koç M., "PDR Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlar veToplumsal Cinsiyet", VI. Uluslararası Canik Sempozyumu Hedefe Doğru İnsan (PDR Sempozyumu), Samsun, TÜRKİYE, , pp.494-501
Haskan Avci Ö., "Üniversite Öğrencilerinde Çift İlişkileri Bağlılık ve İlişki Doyumunun İncelenmesi", International EJER CONGRESS 2015- 2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, TÜRKİYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yildirim İ., Keklik İ., Haskan Avci Ö., Acar T., Kizildağ S., Ulaş Ö., et al., "MADDE KULLANIMI İLE İLGİLİ BOZUKLUKLAR, AİLE İÇİ ŞİDDET VE ÇOCUK İSTİSMARI İLE ÇALIŞMA", in: Aile Terapisi Tarihi Kuram ve Uygulamaları, Yıldırım, İbrahim; Keklik, İbrahim, Eds., Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları, Ankara, pp.339-362, 2012
Voltan Acar N.H., Acar T., Arici Şahin F., Haskan Avci Ö., Dinçel E.F., Kepir Savoly D.D., et al., "Dictionary of Psychological Counseling And Guidance, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Terimleri Sözlüğü. ", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2012
DİĞER YAYINLAR
Voltan Acar N.H., Haskan Avci Ö., "Sharf, R.S. (2014). Diğer Psikoterapiler. (Çev.: Özlem Haskan Avcı), İçinde: N. Voltan Acar (Ed.). Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları. Ankara: Nobel Yayınevi.", Diger, ss.490-510, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Hacettepe Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi