Hacettepe Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
VERDİĞİ DERSLER
PDR362 Davranış Bozuklukları, Lisans, 2017-2018
PDR700 Özel Konular, Doktora, 2017-2018
PDR600 Özel Konular, Yüksek Lisans, 2017-2018
PDR667 Ruh Sağlığı Psikolojik Danışması, Yüksek Lisans, 2017-2018
PDR438 Alan Çalışması I, Lisans, 2017-2018
PDR101 Temel Psikoloji, Lisans, 2017-2018
PDR784 ILERI BIREYSEL PSIKOLOJIK DANISMA, Doktora, 2017-2018
PDR688 Alan Çalışması II, Yüksek Lisans, 2017-2018
PDR474 PDR’de Süpervizyon, Lisans, 2017-2018
PDR460 Evlilik ve Aile Danışması, Lisans, 2017-2018
EBB491 Rehberlik, Lisans, 2017-2018
PDR273 Gelişim ve Öğrenme, Doktora, 2017-2018
PDR723 Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları, Doktora, 2017-2018
PDR305 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma, Lisans, 2017-2018
PDR302 Uyumsuz Çocukların Eğitimi, Lisans, 2017-2018
PDR317 Yaşam Dönemleri ve Uyum Probl., Lisans, 2017-2018
PDR403 Bireysel Psikolojik Danışma Uyg., Lisans, 2017-2018
PDR667 RUH SAĞLIĞI PSİKOLOJİK DANIŞMASI, Yüksek Lisans, 2016-2017
PDR305 KÜLTÜRE DUYARLI PSİKOLOJİK DANIŞMA, Lisans, 2016-2017
PDR438 REH. VE PSİ. DAN. ALAN ÇALIŞMASI, Lisans, 2016-2017
PDR273 GELİŞİM VE ÖĞRENME, Doktora, 2016-2017
PDR460 EVLİLİK VE AİLE DANIŞ., Lisans, 2016-2017
PDR317 YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ, Lisans, 2016-2017
EBB491 REHBERLİK, Lisans, 2016-2017
PDR700 ÖZEL KONULAR, Yüksek Lisans, 2016-2017
PDR600 ÖZEL KONULAR, Yüksek Lisans, 2016-2017
PDR362 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I, Lisans, 2016-2017
PDR474 SÜPERVİZYON, Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, F.Arici Şahin, "Feminist Yaklaşıma Dayalı İlişki Geliştirme Programının Güç Paylaşımı, Benlik Yönelimleri ve Çift Uyumuna Etkisi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, M.Koç, "Hacettepe Üniversitesi'nde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Yordanması", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, İ.Kaba, "Öğrencilerin üniversite yaşamına uyumlarında psikolojik dayanıklılık ve psikolojik belirtiler", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, N.Ergün, "Erken ergenlerde okul, aile ve demografik değişkenlere göre akran zorbalığının incelenmesi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, G.Kabacaoğlu, "Gey ve lezbiyenlerde açılma süreci: Nitel bir çalışma", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, N.Demirbaş, "Yaşamda anlam ve yılmazlık", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Hacettepe Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi