Hacettepe Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Doğan T., "Problem areas of students at a university psychological counselling centre: a 16-year analysis", British Journal Of Guidance & Counselling, vol.46, pp.429-440, 2018 (Link)
Atika Z.E., Cok F., Coban A.E., Doğan T., Karaman N.G., "The Turkish Adaptation of the Friendship Qualities Scale: A Validity and Reliability Study", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, pp.440-446, 2014
Atik Z., Cok F., Çoban A., Doğan T., Karaman N., "Akran İlişkileri Ölçeği nin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, pp.1-14, 2014
Doğan T., "A Long-Term Study of the Counseling Needs of Turkish University Students", JOURNAL OF COUNSELING AND DEVELOPMENT, vol.90, pp.91-96, 2012 (Link)
Doğan T., Yildirim İ., Myers J.E., "Adaptation of the Wellness Evaluation of Lifestyle Scale to Turkish", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.12, pp.23-40, 2012
Doğan T., "The effects of psychodrama on young adults’ attachment styles", ARTS IN PSYCHOTHERAPY, vol.37, pp.112-119, 2010 (Link)
Doğan T., Çoban A., "Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.34, pp.157-168, 2009
Kunduracilar Z., Pinar G., Pinar T., Kiziltan G., Doğan T., Doğan N., et al., "Akciğer Kanserli Hastaların Yaşam Kaliteleri ve Sağlık Bakım Hizmet Beklentileri", UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, vol.18, pp.99-106, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Korkut Owen Jr. F., Doğan T., Doğan T., "Yaş, Cinsiyet ve Yaşam Doyumlarına Göre Ortaöğretim Öğrencilerinde İyilik Hali", , vol.7, pp.379-397, 2018 (Link)
Korkut Owen Jr. F., Demirbaş Çelik N., Doğan T., "Yaş, Cinsiyet ve Yaşam Doyumlarına Göre Ortaöğretim Öğrencilerinde İyilik Hali", , vol.7, pp.379-397, 2018
Doğan T., Bayar Ö., "ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI: GELECEĞİN ÖĞRETMENLERİ VE OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARI NE KADAR BİLİYOR?", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, pp.571-581, 2018 (Link)
Korkut Owen Jr. F., Demirbaş Çelik N., Doğan T., "Yetişkinlerde İyilk Hali", Uluslararası Sosyal Araştırmalar dergisi, cilt.10, ss.600-611, 2017 (Link)
Korkut Owen Jr. F., Demirbaş Çelik N., Doğan T., "Üniversite öğrencilerinde iyilik halinin yordayıcısı olarak psikolojik sağlamlık", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.16, ss.1461-1479, 2017 (Link)
Korkut Owen Jr. F., Doğan T., Demirbaş Çelik N., Owen Jr D.J., "İyilik Hali Yıldızı Ölçeği ningeliştirilmesi Development of The Well Star Scale", Journal of Human Sciences, vol.13, pp.5013-5031, 2016
Doğan T., "Ergenlerde Ana Babaya Bağlanma Türkiye ProfiliAttachment of Adolescents to Parents Turkey Profile", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, vol.8, pp.406-419, 2016
Demirbaş Çelik N., Korkut Owen Jr. F., Doğan T., "Cinsiyet ve yaş gruplarına göre üniversite öğrencilerinin iyilik hali", International Journal of Innovative Research in Education, vol.3, pp.203-209, 2016
Kuzu T., Doğan T., "Öğretmen Adaylarına Yönelik Okuma Tutum Ölçeği Geliştirme", International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, pp.771-786, 2015
Doğan T., Kürüm A., Kazak M., "Kişilik özelliklerinin erteleme davranışını yordayıcılığı", Başkent University Journal of Education, cilt.1, ss.1-8, 2014
Doğan T., "Sağlıklı duygusal ilişkiler geliştirmede psikodramanın rolü: Bir olgu sunumu", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik, cilt.4, ss.49-60, 2012
Doğan T., "Üniversite öğrencilerinin iyilik halinin incelenmesi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., ss.120-129, 2010
Çoban A., Karaman N., Doğan T., "Öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1).125-131., cilt.1, ss.125-131, 2010
Doğan T., "Psikolojik belirtilerin yordayıcısı olarak sosyal destek ve iyilik hali", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.30, ss.30-30, 2008 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Avci D., Yilmaz O., Doğan T., "Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık ve Kariyer İyimserliği Düzeylerinin İncelenmesi", IV International Eurasian Educational Research Congress, ,
Demirbaş Çelik N., Korkut Owen Jr. F., Doğan T., "Yetişkinlerde iyilik hali", International Academic Research Congress, ,
Korkut Owen Jr. F., Demirbaş Çelik N., Doğan T., "Psikolojik sağlamlık ve iyilik hali.", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ,
Demirbaş Çelik N., Korkut Owen Jr. F., Doğan T., "Wellness of University Students According to Gender and Age Groups", 4th GLOBAL CONFERENCE ON PSYCHOLOGY RESEARCHES (GCPR-2017), Antalya, TÜRKİYE,
Karaman N., Doğan T., "Cinsel Şiddete Yönelik Mitler Yanlış İnanışlar Ölçeğinin Geliştirilmesi", II. Uluslar arası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi., Ankara, TÜRKİYE,
Doğan T., "Analysis of Problem Areas of Clients Counsulting for Individual Psychological Counseling 26 28 June 2015 St Petersburg Russia", 4th Internatıonal Conference On Educatıon, ST. Petersburg, RUSYA,
Doğan T., "", , ,
Doğan T., "", , ,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Doğan T., "Kariyer Danışması Vaka Kitabı: Öğrenciler, Uygulayıcılar ve Psikolojik Danışman Eğitimcileri İçin Bir Kaynak", NOBEL Akademik Yayıncılık, ANKARA, 2018
Doğan T., "Stres, Başa Çıkma ve Sağlık", Psikolojiye Giriş., Şerife Işık, Ed., Pegem Akademi. Ankara, ANKARA, ss.417-445, 2018
Doğan T., Bayar Ö., "Duygu Odaklı Terapi", Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları, Karataş, Z., Yavuzer, Y., Ed., Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.653-683, 2018
Aksöz Efe İ., Doğan T., Erdur Baker Ö., "Afet Etiği", Afetler, Krizler, Travmalar ve Psikolojik Destek, Erdur Baker Özgür, Doğan Türkan, Ed., PDR yayınları, 2017
Doğan T., "KRİZDANIŞMANLIĞI: MÜDAHALELER VE BECERİLER", Kriz Danışmanlığı, Pegem Akademi, Ankara, ss.40-77, 2016
Doğan T., Şahin R., "AİLEDE BOŞANMA: ÇOCUK VE ERGENLERİN BOŞANMASONRASI YAŞAMA UYUMU", Kriz Danışmanlığı, Pegem Akademi, Ankara, ss.269-303, 2016
Doğan T., Erdur Baker Ö., "Kriz Danışmanlığı", Pegem Akademi, ANKARA, 2016
Doğan T., Erdur Baker Ö., Aksöz İ. , Sancak Aydin G., "Psikolojik İlk Yardım: Saha Çalışanları için Rehber", Çeviri, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, ANKARA, 2014
Doğan T., Erdur Baker Ö., Ed., "Afetler Krizler Travmalar ve Psikolojik Yardım", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, ANKARA, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Hacettepe Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi